contact info home
contacts d2p d2w about home
  d2w چیست؟

پلاستیک ها بی نظیرند !
پلاستیک ها محصولاتی محکم، بادوام، سبک و با قابلیت کاربرد در مصارف مختلف اما عملاً از بین‌نرفتنی هستند. تمام پلاستیک ها در نهایت تجزیه ‌شده و به طبیعت باز می‌گردند، اما این کار دهه‌ها به طول می انجامد و تا آن زمان، این مواد در محیط باقی می مانند. این آلودگی پلاستیک ها را می‌توان با استفاده از فناوری d2w کنترل کرد و کاهش داد.

d2w یک افزودنی بر پایه مواد پلیمری است که در موارد مختلف با موفقیت آزمایش شده است و قابلیت کاربرد در مصارفی که پلاستیک در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار می گیرد را داراست. با اضافه کردن d2w به محصولات پلاستیکی، در واقع فرآیند بازگشت آنها به محیط زیست کنترل شده و بسیار کوتاه تر می‌گردد. اصلاً نیازی نیست که از پلاستیک ها استفاده نکنیم، بلکه تنها در مرحله تولید، به میزان 1% از d2w به پلاستیک اضافه نموده و نگران عمر طولانی آنها در طبیعت نباشیم. محصولات تولیدی با فن‌آوری d2w قابلیت استفاده مجدد و بازیافت دارند. در حال حاضـر محصولات حاوی d2w و لوگوی قطره را می توان در بیش از 100 کشـور جهـان بر روی بسیاری از محصولات معتبر پلاستیکی یافت.
توجه به فناورى هاى مرتبط با محيط زيست، سلامت و ايمنى، بنيان اصلى اين شركت ميباشد.

d2w یک راه‌حل مؤثر است که به محصول شما ارزش می‌دهد.

راه  ‌حلی ارزشمند با کمترین هزینه:

هیچ چیز را عوض نکنید، فقط d2w بیفزایید!
محصولات تولیدی با d2w بی‌ضرر هستند و کاملاً خودکار، پس از خاتمه عمر مفید و سریعتر از شاخه‌های کوچک درختان و بسیار سریعتر از پلاستیک های معمولی به طبیعت باز می‌گردند.
گرما، نور و تنش، فرآیند تجزیه را تسریع می‌کنند و در شرایط آب و هوایی گرم، تجزیه می‌تواند ظرف چند ماه رخ دهد. آنهـا برخلاف مـواد زیست تجزیه پذیر گیـاهی، می توانند همـراه با پلاستیک هـای معمـولی (مشتق شـده از مواد نفتی) بازیافت شوند.

چرا پلاستیکهای با عمر کنترل‌شده d2w را انتخاب کنیم؟

  d2w  

سه اصل مهم در استفاده مسؤولانه از پلاستیک ها:

• کاهش مصرف: d2w حجم پلاستیک های انباشته شده در طبیعت را به شدت کاهش می دهد.
• استفاده مجدد: محصولات حاوی d2w را می‌توان در طول عمر مفید، بارها استفاده کرد.
• بازیافت: محصولات حاوی d2w را می‌توان با پلاستیک های معمولی بازیافت کرد.


 d2w چگونه عمر پلاستیک را کنترل می کند؟
مرحله 1: افزودنی d2w در طی فرآیند ساخت در محصول پلیمری وارد می‌شود.
مرحله 2: در انتهای عمر مفید معین، پلاستیک حاوی d2w در حضور اکسیژن و از طریق واکنش اکسایش شروع به تجزیه نموده و زنجیرهای مولکولی آن شکسته می‌شود. این فرآیند در حضور نور، گرما و تنش تسریع می‌شود.
مرحله 3: در نهایت، عملیات زیست‌ تجزیه ‌پذیری توسط میکروارگانیسم ها تکمیل می‌شود.


d2w activity


 
صفحه اصلی | اطلاعات تماس | d2w | d2p | درباره بهسا
All content, design, and layout are Copyright © 2016 Behsa Baspar Arya Co Group. All Rights Reserved. Powered By RastinStudio